OFERTA

Diagnostyka Sp.z o.o. wykonuje kompletną działalność z zakresu diagnostyki obrazowej.

Świadczy usługi pacjentom:

  • objętym ubezpieczeniem w NFZ wykonuje badania bezpłatnie – specjalistyczne badania ambulatoryjne na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • zakładom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (na podstawie umów z NZOZ-ami)
    odpłatnie pacjentom Gabinetów Prywatnych
  • hospitalizowanym w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w zakresie Umowy na Świadczenia Usług Medycznych