O FIRMIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyka” Sp. z o.o. w Kutnie jest specjalistycznym zakładem zajmującym się wykonywaniem świadczeń medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, czyli m.in.

 • REZONANS MAGNETYCZNY
 • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 • RTG
 • USG
 • EEG
 • MAMMOGAFIA
 • MEDYCYNA NUKLEARNA.

NZOZ Diagnostyka istnieje od 2000 roku. Działalność prowadzi w Kutnie przy ul.Kościuszki 52 (I piętro) na terenie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego

Diagnostyka Sp.z o.o. wykonuje kompletną działalność z zakresu diagnostyki obrazowej.

Świadczy usługi pacjentom:

 • objętym ubezpieczeniem w NFZ wykonuje badania bezpłatnie – specjalistyczne badania ambulatoryjne na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zakładom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (na podstawie umów z NZOZ-ami)
 • odpłatnie pacjentom bez skierowania*
 • hospitalizowanym w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w zakresie Umowy na Świadczenia Usług Medycznych

 

Zakład zatrudnia 30 osób , w tym 10 lekarzy różnych specjalności.