harmonijka-mr

MR głowy Najdoskonalsza i najdokładniejsza technika obrazowania mózgowia  Badanie rezonansu magnetycznego głowy pozwala na ocenę tkanki mózgowej z uwidocznieniem istoty białej i szarej korowej oraz struktur głębokich, układu komorowego, wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych. Ze względu na brak artefaktów pochodzenia kostnego, typowych dla tomografii komputerowej głowy, badanie MR jest główną metodą oceny struktur tylnej jamy czaszki, ze szczególnym […]

Czytaj więcej