Cennik TK

 

Nazwa badania Cena
TK głowy
TK twarzoczaszki
TK piramid kości skroniowych
MR oczodołów
TK zatok obocznych nosa
TK szyi
TK krtani
 TK kręgosłupa
TK kości
TK stawów
TK klatki piersiowej i śródpiersia
TK płuc (HRCT)
Badania angio-TK : tętnic krążenia mózgowego, tętnic szyi,
aorty piersiowej i brzusznej, tętnic kończyn dolnych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ….